Công ty TNHH Cung Ứng Lao Động Tâm Đức

Phổ Yên Siết chặt kỷ cương trong quản lý cán bộ

04/11/2021

Thời gian qua, Đảng bộ T.X Phổ Yên đã không ngừng siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đặc biệt là hiện nay, khi thị xã đang dốc toàn tâm, lực để xây dựng Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, kỷ luật trong cán bộ, đảng viên càng cần tăng cường, nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc.

Cán bộ, công chức Bộ phận Một cửa của T.X Phổ Yên hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Bí thư Thị ủy Phổ Yên cho biết: Việc siết chặt kỷ luật trong cán bộ, đảng viên, trước hết cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Khi Thị ủy tổ chức hội nghị, hội thảo, thủ trưởng các đơn vị phải tham dự đầy đủ, đúng giờ, đúng thành phần, không được bỏ họp giữa chừng; chủ động chuẩn bị, nghiên cứu trước các hồ sơ, tài liệu có liên quan; tích cực, chủ động giải quyết và phối hợp giải quyết theo thẩm quyền, không chuyển công việc thuộc nhiệm vụ của mình lên cấp trên; đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan trong thi hành nhiệm vụ…

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, xã, phường thực hiện rà soát, bổ sung, hằng năm chỉnh sửa, bổ sung nội quy, quy chế của cơ quan phù hợp với tình hình. Đồng thời tuyên truyền, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, quy chế văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên.

Bên cạnh đó, thị xã tăng cường kiểm tra và xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên khi có vi phạm... Từ năm 2016 đến nay, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 132 đảng viên, trong đó 37 trường hợp vi phạm bị kỷ luật có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đây được xem là biện pháp mạnh, nghiêm khắc nhằm trấn chỉnh cán bộ, đảng viên trong lối sống và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Từ đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện khá tốt các quy định, như: Phải đeo thẻ công chức, viên chức và nhân viên trong giờ làm việc và khi thực thi công vụ; nghiêm cấm sử dụng thời gian làm việc để làm việc riêng; không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực…

Có mặt tại Bộ phận Một cửa thị xã, chúng tôi chứng kiến không khí làm việc nghiêm túc, tích cực của các cán bộ, công chức ở đây. Mặc dù là ngày giữa tuần, lượng người đến giải quyết thủ tục đông nhưng các cán bộ vẫn giữ tinh thần làm việt nhiệt tình, trách nhiệm, quy trình giải quyết khoa học, nhanh gọn, không gây phiền hà cho người dân.

Với vai trò là cơ quan thường trực, Phòng Nội vụ thị xã thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương của các cơ quan hành chính nhà nước. Nhìn chung, trên cơ sở các chương trình, kế hoạch của thị xã, các đơn vị đã xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt các quy định, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công, không đùn đẩy trách nhiệm, né tránh việc khó…

Hải Hằng


Bài viết khác
Đối tác của chúng tôi
©Copyright by Tâm Đức Group - 2020. All right Reserved. Designed by Vicogroup.vn

0906.23.29.27

Chat Zalo