Công ty TNHH Cung Ứng Lao Động Tâm Đức

Nhiều mô hình sáng tạo thực hiện quy tắc ứng xử

04/11/2021

Ngày 3-11, Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Hà Nội kiểm tra Sở Công Thương và Thành đoàn Hà Nội về việc triển khai, thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội.

Môi trường làm việc tại Sở Công Thương được bài trí khoa học, bảo đảm xanh - sạch - đẹp.

Ghi nhận của Đoàn kiểm tra liên ngành, các cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ các nội dung tại hai quy tắc ứng xử, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thông qua nhiều hoạt động như ban hành sổ tay quy tắc ứng xử, lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, hội thi...

Sở Công Thương chú trọng duy trì môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp, bài trí khoa học, hiệu quả; cán bộ, nhân viên tuân thủ nghiêm quy định về trang phục và thẻ công sở... Thành đoàn Hà Nội triển khai mô hình "Văn phòng xanh - cơ quan xanh", các chuyên trang, chuyên mục "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp", "Lấy cái đẹp dẹp cái xấu"... cũng như tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền quy tắc ứng xử bằng việc tổ chức thi thiết kế các video clip, infographic các cuộc thi trực tuyến về quy tắc ứng xử.

Hệ thống quy tắc ứng xử được niêm yết trang trọng, dễ thấy tại cơ quan Thành đoàn Hà Nội.

Đoàn kiểm tra đề nghị, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường, sáng tạo các hình thực tuyên truyền, vận động, kết hợp kiểm tra, nhắc nhở, góp phần nâng cao sức lan tỏa của các quy tắc ứng xử.

Miên Hạo


Bài viết khác
Đối tác của chúng tôi
©Copyright by Tâm Đức Group - 2020. All right Reserved. Designed by Vicogroup.vn

0906.23.29.27

Chat Zalo